11.2.

PRODEJ ZLATÉ MINCE SLITKY KDE KOUPIT PRODEJ ZLATÉ MINCE SLITKY KDE KOUPIT

Prodej a výkup drahých kovů je až do odvolání přerušen! Objednávky a dotazy nebudou vyřízeny! V případě zájmu o koupi domény a převzetí prodeje mne kontaktujte na tel.: 776655137.Investiční zlato Praha – Investiční měsíčník

Proč investovat do stříbra?

Stříbro je výrazně přehlíženou komoditou, která zůstává ve stínu hlavního drahého kovu – zlata. Ziskovost bývá oproti zlatu obvykle řádově vyšší, aktuální podhodnocení je téměř extrémní a na fyzickém trhu je stříbra chronický nedostatek. Přesto investoři tuto komoditu poněkud neprávem opomíjejí.

Stříbro mnoho analytiků považuje ve 21. století za průmyslový kov, nicméně jeho cena je silně závislá na ceně zlata, neboť řečí statistiky od počátku ekonomické krize v roce 2007 stříbro následovalo zlato v nevídaných 92 % případů. To, co tedy především určuje ohodnocení stříbra, je investiční, nikoliv průmyslová poptávka. Nejen analytici, ale i obyčejní lidé zapomínají, že právě stříbrem se platilo na každodenní bázi po mnoho staletí a jeho monetární využití bylo v praktickém životě všech vrstev obyvatelstva vyšší než u zlata. Tento drahý kov byl dokonce ještě v 60. letech minulého století součástí oficiálních platebních mincí v USA i ve Velké Británii. Samozřejmě průmyslové zpracování stříbra je výrazně vyšší než u žlutého kovu a stříbro nachází využití ve špercích, elektronice, fotovoltaických panelech, bateriích, automobilovém průmyslu či zdravotnictví. Právě průmyslová poptávka a velmi obtížná nahraditelnost tohoto jedinečného chemického prvku zaručují, že na rozdíl od papírových peněz těžko může někdy zamířit k absolutní nule.

Stříbro je díky mnohaletému přehlížení širokou veřejností až neuvěřitelně podhodnocené, když se stabilně pohybuje vůči zlatu v cenovém poměru kolem 60 : 1. Tento poměr neodpovídá ani historií prověřenému vzájemnému vztahu, který se pohybuje kolem 15 : 1, ani tradičnímu srovnání dle obsahu kovu v zemské kůře. Cenová dostupnost tohoto drahého kovu se dokonce ještě zvýšila díky loňské korekci. Prakticky každá domácnost si tedy může vybudovat soukromé stříbrné rezervy, které nejenže budou na rozdíl od zlata vypadat jako opravdový poklad, ale především budou plnit velmi podobnou roli jako stejná, ale výrazně dražší zlatá alternativa.

Současné extrémní podhodnocení druhého nejznámějšího drahého kovu nejlépe potvrzuje skutečnost, že navzdory oficiálnímu 60% znehodnocení amerického dolaru za posledních 35 let stále nebyl překonán historický cenový rekord z ledna roku 1980. K překonání hodnoty 50,3 USD nestačila ani ekonomická krize posledních let, ani desetiletý trvalý růst ceny zlata, ani neuvěřitelný 300% růst během 9 měsíců z přelomu roku 2010/2011. V asijské kultuře je nicméně nejen zlato, ale i stříbro jednoznačně v chápání lidí ukotveno jako reálné peníze, které neztrácejí hodnotu. Střední vrstva v Číně, Indii i dalších zemích, která nemá dostatek prostředků na zlato, investuje nemalou část svých finančních prostředků právě do stříbrných slitků, mincí či cihel.

Na stříbrném komoditním trhu je výrazně méně kapitálu než ve zlatě, což je hlavní příčinou jeho dramatických cenových výkyvů do obou směrů. Právě tato cenová nestabilita však láká nejlepší světové finanční obchodníky, kteří dokážou na divokých pohybech stříbra vydělat. Fyzické stříbro je také trnem v oku západním bankéřům, kteří si uvědomují, že právě tento výrazně cenově dostupnější drahý kov je strategickým trhem v boji o důvěru v tištěné nekryté měny světa. Umělá manipulace trhu pomocí sofistikovaných finančních derivátů však nebyla v právních bitvách posledních let prokázána. Pokud by se tak stalo, následoval by překotný cenový růst s nejistými důsledky pro většinu měn a zřejmě i ekonomik celého světa.

Dalším důležitým specifikem této unikátní komodity je také její relativní fyzická nedostupnost, neboť na rozdíl od zlata se vytěžené stříbro vrací z průmyslového použití jen v malém, čtvrtinovém množství zpět na trh. To společně se skutečností, že se stříbro obvykle těží až jako druhotný produkt ve zlatých či měděných dolech, tvoří nebezpečnou kombinaci. V případě opravdu silné fyzické poptávky nemůže současný trh tyto nároky uspokojit. Napjatou situaci rozhodně neulehčují ani obrovské ztráty těžařů v korekci posledních let – ti sotva budou za tohoto stavu masivně investovat do nových stříbrných dolů.

Fyzické stříbro rozhodně není pro každého a jako jakákoliv jiná investice má pochopitelně i svá negativa. Ne každý má žaludek a nervy na dramatické cenové výkyvy, které tuto komoditu provázejí a bezpochyby i dále provázet budou. Další komplikací je také 21% DPH, kterou stříbro musí překonat ve svém zhodnocení, což by však neměl být problém s jeho reálným cílem mezi 130–200 USD, dosažitelným v následujících 5–10 letech. Jistotu a budoucnost samozřejmě nezná nikdo, nicméně české koruny v jakémkoliv fondu mají k podobnému zhodnocení na rozdíl od stříbra téměř nulový potenciál.

Michal Krátký

Investiční zlato Praha – Investiční měsíčník

 

Budoucí cena zlata 700 – 20 000 USD/oz… buďme realisté a použijme selský rozum

Jestliže se podíváme na graf vývoje ceny zlata na burze, a to v jakkoli dlouhém horizontu, zjistíme, že kolísá. Důvodů pro krátkodobý pokles či růst je mnoho. Těmi hlavními jsou především zprávy z finančního trhu – kvantitativní uvolňování a postupy jednotlivých centrálních bank, jak vyřešit současnou, minulou a budoucí ekonomickou krizi. Dalšími neméně důležitými zprávami jsou doporučení a výhledy analytiků atd. Ale prakticky nikoho nezajímá to hlavní – vzácnost zlata jako drahého kovu, která je dána náklady na jeho získání. To by měl být ten hlavní signál pro ceny dané komodity. V poslední době se sice nějaké zprávy objevily, ale obchodníci na burze je příliš nerespektují.

Podíváme-li se na vývoj těžebních nákladů na unci zlata, tak zjistíme, že tyto náklady každým rokem rostou a není se čemu divit. Každý těžař začíná u jednoduše dostupného ložiska a postupuje k těm hůře dostupným. Světová organizace pro „zlatý průmysl“ World Gold Concil uvádí, že průměrné hotovostní náklady na těžbu unce zlata byly v 3Q 2012 694 USD. K těmto nákladům je třeba ještě připočítat ty vedlejší, jež zahrnují náklady na tzv. udržitelnou těžbu (např. odvoz sutiny, náklady na průzkum a vývoj), které dosahují přibližně stejného čísla jako samotné přímé náklady. Po součtu zjistíme, že těžařské firmy dosahují celkových nákladů vytěžené 1 oz zlata někde pod hranicí 1400 USD/oz. Tyto čísla můžeme považovat za skutečné průměrné ceny největších těžařů zlata. Tyto společnosti (např. Barrick, Newmont Mining, Harmony Gold Mining) jsou totiž obchodovány na burze a mají za povinnost uvádět své výsledky hospodaření dle zákonných pravidel a byly by samy proti sobě, kdyby tyto náklady nadhodnocovaly a tím snižovaly hodnotu svých akcií a to protiprávně.

V nedávno zveřejněné zprávě byly popsány aktuální opatření pro snížení nákladů. Největší společnosti ihned propouštějí 1/3 zaměstnanců, ruší průzkumné práce a zavírají nejméně efektivní doly. Je velmi pravděpodobné, že tyto firmy dokáží zefektivnit svou těžbu a najdou místa kde ušetřit. Stejně tak jako se to podařilo všem firmám po vypuknutí finanční krize. Tím se tedy průměrné těžební náklady dočasně mohou snížit, ale oproti tomu bude i tak docházet k jejich růstu, který se dle výše zmíněné organizace pohybuje mezi 10 – 20% ročně. Postup těžařů k hůře dostupným ložiskům je prostě nevyvratitelný. Jestliže bude zanedbán průzkum dalších nalezišť, tak v budoucnu musí zákonitě dojít k poklesu na straně nabídky.

Analytici a jejich „žhavé výstřely“

Rozptyl odhadů budoucí ceny zlata z posledního měsíce je enormní a nepochopitelný. Odhady se rozcházejí od 700 až ke 20 000 USD/oz. Předpovědět cenu zlata v roce 2018 na 700 USD je práce analytika, který pravděpodobně nedostudoval základní školu. Těžko říci, jakým způsobem dochází k analýzám, ale pravděpodobně to nebude žádná sofistikovaná záležitost. Tito lidé pouze manipulují s psychikou spekulantů, kteří se krátkodobě snaží zbohatnout na výkyvech, které absolutně nezajímá budoucí cena a řídí se pouze aktuální informací, která může zahýbat cenami. Žádný z obchodníků na burze nedrží hmotné zlato a nedrží ani imaginární číslo na účtu u svého brokera déle než pár dní. Proto i předpovědi analytiků mají velký vliv na vývoj cen, i když jejich opodstatněnost je minimálně sporná.

Z dlouhodobého pohledu bych se především soustředil na průměrné těžební náklady, které nejlépe vypovídají o vzácnosti drahého kovu, a které stoupají čím dál větším tempem s tím, jak je těžba stále nákladnější. Vždyť cena zlata je již po staletí dána svou vzácností výskytu v přírodě. Růst ceny zlata je tedy naprosto opodstatněný a nejedná se o žádnou „bublinu“. O „bublinu“ se bude jednat tehdy, když se cena zlata na burze výrazně odchýlí od těžebních nákladů. Stejně tak například ropa je vzácná a vyčerpatelná. Jestliže budeme chtít tuto surovinu využívat za 50 let, tak za ní zaplatíme minimálně tolik, na kolik vyjdou její těžební náklady. Možná přestane být kvůli své ceně využívána a začneme využívat jinou surovinu, která nebude tak cenově nedostupná. Toto se však u zlata stát nemůže, protože je nenahraditelné. Sice je zatím v průmyslu jen málo využíváno, ale neznám člověka, který by jej nechtěl vlastnit. Bylo tomu tak před staletími a v budoucnu tomu nebude jinak. Zvláště když životní úroveň v rozvojových zemích stoupá a s ní i poptávka po zlatě. Stačí si přečíst zprávy o poptávce v Číně, Indii a Vietnamu.

Současná cena zlata je vhledem k nákladům na těžbu minimálně „férová“, ne-li podhodnocená, a z dlouhodobého hlediska se můžeme dočkat dalšího postupného růstu této komodity.

 

Investiční zlato Praha – Investiční měsíčník

1Q ve znamení všudypřítomné nejistoty

Po poklesu cen zlata na konci minulého ruku následovalo další oslabování této komodity. Ratingové agentury nezklamaly a okamžitě obrátily o 180°. Začaly chrlit komentáře, předpovědi a doporučení: „Zlato je na konci svého 12 ročního růstu.“ „Zlato to má již za sebou.“ „Zlato již není to, co bývalo.“ Jistě jste si všichni těchto zpráv všimli. I když většina z nás těmto nesmyslům nevěří, agentury nasadily některým lidem brouka do hlavy. Avšak i přes tyto negativní, až katastrofické, komentáře výhled vývoje ceny pro rok 2013 se pohybuje na průměrné ceně někde kolem 1630 USD/oz a to není vůbec špatné! Tato cílová cena znamená více méně stagnaci či mírný růst o inflaci, což je právě ten důvod, proč se lidé zbavují ztrátových peněžních zůstatků na bankovních účtech.

Největší změnu nám 1Q přinesl v pohledu na peníze na bankovních účtech (viz. Kypr, který nemá smysl komentovat). Z našich „bezpečných“ peněz, které jsou pojištěné, se rázem staly peníze pojištěné pouze do doby, než začne něco hrozit. Pak vzniká mimořádná situace, kdy se musíme „utáhnout opasky“ a své úspory odevzdat v zájmu společnosti tak, aby byl bankovní systém zachráněn. Ať již tento testovací pokus na Kypru dopadne jakkoli, musíme si být všichni jistí, že již peníze na účtech jistotou nejsou. Ostatně za peníze na bankovních účtech platíme stále, pouze se tomu neříká daň. To bývá pojmenované jinak: poplatek za vedení účtu, transakce, výběr z bankomatu, daň z úroku a nakonec onen poplatek za poplatek z reklamní kampaně jedné z bank. Je až neuvěřitelné kolik člověk musí zaplatit za to, že bance půjčuje své úspory na to, aby mohla banka dále vydělávat. Když se nad tím člověk zamyslí, tak je až s podivem, jak je možné, že jsou na tom banky špatně, když na lidech tak těžce vydělávají.

Každopádně jsme byli ujištěni, že nikde jinde se to samé stát nemůže (stejně tak jako před časem lidé na Kypru nebo jako při Československé měnové reformě v roce 1953, kdy ještě 36 hodin před jejím provedením prezident republiky Antonín Zápotocký oznámil, že koruna je pevná a takový krok nepřichází naprosto v úvahu). Historie se opakuje a politici nikdy tak docela nemluví pravdu.

Poslední dobou se sám sebe ptám, proč lidé střádají své bohatství právě v podobě peněz. Vždyť peníze byly vytvořeny za účelem směny, nikoli za účelem uchovatele hodnoty, kterým samozřejmě nejsou. Jestliže si někdo uložil před 20 lety na vkladní knížku 50 tisíc korun (tehdy velké peníze), tak dnes nemá takřka nic. Pro účely odstranění barterového obchodu (výměny zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez použití peněz) je to skvělý vynález, ale pro uchování bohatství nikoli.

Nyní se ještě vrátím ke zlatu a k výhledům. Někteří vtipně okomentovali současnou situaci kolem dění v eurozóně tak, že se domnívají, že jsou politici placeni těžaři zlata a rafineriemi, protože to, co se děje, je voda na mlýn právě pro ně. V současné době jsou lidé především zaskočení nynější situací a vyčkávají, co bude dál. Naproti tomu centrální banky využívají nízkých cen zlata a dokupují zásoby v řádech desítek tun. Většina států sice hospodaří se schodkem a šetří, kde se dá, ale na nákup fyzického zlata stále finance mají. To nám může hodně napovědět, čemu bychom měli věřit, zda penězům či fyzickému zlatu.

V současné době je sice zlato na burze „levné“ s cenou kolem 1600 USD/oz, naproti tomu je ale v podstatě relativně drahé z důvodu prudkého oslabení eura a koruny vůči americkému dolaru. Budoucí vývoj bude pravděpodobně ve znamení slabého eura vůči dolaru a postupného růstu ceny zlata. V poslední době také došlo k porušení dlouhodobého pravidla, kdy pokles kurzu dolaru ve většině případů znamenal růst ceny zlata. Nyní dochází k posilování dolaru a zároveň k růstu ceny zlata. Doporučení zní: Nakupujte pravidelně menší objemy! Vyvarujete se tak krátkodobých cenových výkyvů a docílíte průměrných cen za dané období.

A na závěr opět to samé - čtěte pozorně jak nakupovat investiční zlato: http://www.investicni-zlato-praha.cz/jak-nakupovat)

 

 Aktuální vývoj ceny zlata na burze za posledních 24 hodin.

 

V posledních několika měsících jsme zaznamenali silnější pokles cen drahých kovů. Mnoho z Vás se na nás obrací s žádosti o informace, kam budou ceny zlata a stříbra směřovat v budoucích několika dnech až letech.

Je naprosto přirozené, že nic neroste nepřetržitě do nekonečna. Na každém trhu jednou za čas dochází ke korekci růstu. Podíváme-li se na desetiletý vývoj ceny zlata, tak vidíme, že v tomto období došlo k několika podobným korekcím, které byly vystřídány dalším růstem. Vy, kteří jste nakupovali za vyšší ceny určitě nepropadejte panice! Stalo se, a nemá cenu se tímto stavem dále trápit!

Ukažme si například situaci z roku 2006, kdy investor mohl nakupovat za ceny vyšší než 700 USD/oz a o něco později za ceny pod 600 USD/oz. Procentuální pokles cen byl podobný těm současným a jsem si jist, že investor, který tehdy koupil za "hodně" v dnešní době na tuto nemilou událost úplně zapomněl. Dnes má více než 100% zhodnocení a je jistě rád, že tehdy nakoupil, ikdyž nebyl ten nejvhodnější čas.

Všem, kteří zvažují nákup zlata, doporučuji, aby vzali rozum do hrsti a zahnali strach, který nutí dělat lidi špatná rozhodnutí. Jak říká Warren Buffet: "Nakupujte, když jdou ceny dolů, prodávejte, když jdou ceny nahoru". Bohužel moc dobře vím, že většina lidí dělá pravý opak a to z jednoho jediného důvodu - ze strachu. Jestliže chcete nakupovat, tak je skvělá příležitost, jak využít současného poklesu!

Vyvarujte se chybě, kdy budete čekat na vyšší ceny a pak budete nakupovat! Nakupujte po menších částech! Jestliže uvažujete o nákupu 10 oz, tak svůj nákup rozložte do 3 - 4 částí po týdnu až měsíci a eliminujete tím případný nepříznivý výkyv cen. Při jakékoli investici musíme zvažovat cenu současnou, tak i tu předpokládanou budoucí, ale většina z nás je silně ovlivněna současností a budoucnost opomíjí.

graf zlato 10 let

 

Proč máte tak nízký počet hodnocení od kupujících? Heuréka – ověřeno zákazníky.

Jako první co vás napadne, když vstoupíte do srovnávače cen Heuréka je, že musíte mít co největší počet hodnocení zákazníky, protože to vypadá dobře a klienti se podle toho rozhodují, ale! Jestliže chcete dostávat od zákazníků zpětnou vazbu za jejich nákup, musíte poskytnout o jejich nákupu mnoho informací, které jsou považovány při nákupu investičního zlata za diskrétní. Heuréka se chlubí tím, že je služba poskytována naprosto zdarma, ale osobně si myslím, že z principu neexistuje „zdarma“. Jako prodejce musím poskytnout informace, které sami o sobě mají hodnotu a v dnešní době se s databázemi klientů velmi dobře obchoduje!

Proto jsme se rozhodli, že nebudeme nikomu a nikdy poskytovat informace o klientech a ověřeno zákazníky oželíme! Klient si jistě nepřeje, aby třetí strana věděla jeho jméno, co nakoupil, za kolik, kdy, a jeho kontaktní informace a my si nepřejeme, aby se dostal náš seznam klientů parazitujícím prodejcům, kteří cizopasí na kontaktech jiných.

 

Poptávka po investičních zlatých mincích American Eagle stoupla v USA v listopadu 2012 o 131%. Zlaté mince American Eagle jsou nejprodávanějšími mincemi v USA. Růst poptávky je způsoben neuspokojivým výhledem k budoucímu vývoji ekonomické situace v USA.

 

Dnešní politickou i ekonomickou situaci musí brát člověk s nadhledem, protože jinak to snad ani nejde. Ale je také třeba se proti takovým možným výsledkům bránit a zajistit!

Jáky máte vy názor na hodnotu vašich úspor za 20 - 30 let? Napište nám na info@investicni-zlato-praha.cz.

Dnešním dnem jste dovršil zákonem stanovenou věkovou hranici k odchodu do  důchodu a můžete si u našeho fondu zažádat o výplatu své penze. Bohužel vám musíme sdělit nepříjemnou skutečnost.  Vzhledem k nešťastným investičním rozhodnutím manažerů, kteří již v našem fondu nepracují, je v současné době na vašem důchodovém účtu 0,00 Kč (slovy nula nula nic). Dále dlužíte našemu fondu poplatky za správu vašeho účtu ve výši 125 785 Kč. Tuto dlužnou částku uhraďte do sedmi pracovních dnů na náš účet, v opačném případě bude váš dluh odprodán exekutorské firmě. Náš fond vám tímto děkuje za projevenou důvěru a za to, že jste si naším prostřednictvím celý život spořili na svoje spokojené stáří.

S pozdravem jednatel penzijního fondu Jistota a spokojenost a.s. "v likvidaci". Jednatel fondu Jaryn Drabek ml. v.r.  a  Miro Calusek m.l. v.r. Seychely 25.8.2060

PRODEJ ZLATÉ MINCE SLITKY PRODEJ PRODEJ WIENER PHILHARMONIKER VÝKUP INVESTIČNÍ ZLATÉ MINCE SLITKY PRODEJ ZLATÝCH MINCÍ A SLITKŮ Stáhněte si katalog produktů investičního zlata

Katalog produktů ke stažení INVESTIČNÍ ZLATÉ MINCE SLITKY PRODEJ zde.

 

Přečtěte si zajímavé články o investicích do drahých kovů:

JAK NAKUPOVAT INVESTIČNÍ ZLATO Zlato je pojistkou proti inflaci, podle odborníků je čas pro nákup Zdroj: http://finance.idnes.cz

JAK INVESTOVAT DO ZLATA Jak investovat do zlata

KDY INVESTOVAT DO INVESTIČNÍHO ZLATA Co znamená pojem investiční zlato

PRODEJ INVESTIČNÍHO ZLATA Jak spoří bohatí lidé

 

Důvody pro nákup zlata

V minulém roce zhodnotilo zlato o téměř 10 % a dokázalo ochránit portfolia investorů před snížením hodnoty peněz. Dlouhodobé důvody pro nákup zlata jsou pořád platné. Centrální banky tisknou peníze jako o závod. Zejména Evropská centrální banka se rozhodla, že dluhovou krizi v regionu vyřeší pomocí dodávání obrovského objemu likvidity na trhy. Poptávka po fyzickém zlatě postupně roste, přičemž ho nakupují zejména rozvíjející se státy v čele s Čínou a Indií. Které faktory budou podporovat další růst ceny zlata?

1. Uvolněná měnová politika vládne světu

Centrální banky se rozhodly bojovat s recesí extrémně uvolněnou monetární politikou. Cílem bylo co nejdříve dosáhnout oživení hospodářského růstu. Do finančního systému zamířily obrovské objemy likvidních prostředků. Hlavní úrokové sazby byly v řadě zemí sníženy na historická minima.

Monetární autority představily i nové netradiční nástroje měnové politiky v podobě programů kvantitativního uvolňování. Množství levných peněz v oběhu kvůli tomu prudce vzrostlo. Bilance FEDu (2,9 bilionu USD) i ECB (2,7 bilionu EUR) jsou rekordně vysoké.

ECB před Vánocemi poskytla evropským bankám tříletý úvěr v objemu téměř 500 miliard eur za 1 % p.a. Banky zatím drží tyto peníze na účtech a nepouštějí je do ekonomiky. Až je však začnou využívat na investování (ECB předpokládala, že budou nakupovat jihoevropské obligace) nebo úvěrování, nastane prudký růst cen nejen investičních nástrojů, ale i reálného zboží.

Bilance ECB a Fedu v miliardách (zdroj: Bloomberg)

Bilance Fedu a ECB

2. Evropská nestabilita nahrává bezpečným aktivům

Jihoevropská krize v posledních měsících zesílila. Do kolotoče nepříznivých zpráv se dostala Itálie. Země si nemůže dlouhodobě dovolit platit investorům okolo 7 % za desetileté půjčky. Ratingové agentury nelení a postupně zhoršují výhled zemí eurozóny. S&P se rozhodla mimo jiné snížit rating Francie na AA+. Z velkých ekonomik už v eurozóně zůstává s nejvyšším možným ratingem jen Německo. Snížení kredibility Francie mělo negativní dopad na rating záchranného fondu EFSF. Jeho schopnost pomoci zadluženým zemím tak výrazně poklesla.

V současnosti se objevují zprávy, že s evropskou krizí musí ve větší míře bojovat Mezinárodní měnový fond. Ten už plánuje navýšit své prostředky o 600 miliard USD. V MMF mají největší zastoupení Spojené státy, což znamená, že USA by dodaly značnou část navýšení kapitálu. Zatím se tomu USA brání. Jihoevropská krize nabírá globální rozměry.

3. Investiční poptávka je vysoká

Zájem investorů o zlato dlouhodobě roste. Tento vývoj dokazují objemy majetku spravovaného ve zlatých ETF fondech. V největším takovémto fondu na světě SPDR Gold Trust je momentálně 1 256 tun zlata. Ještě na konci roku 2006 držel fond ve svých trezorech jen 400 tun.

Londýnská poradenská společnost Thomson Reuters GFMS uvedla, že v minulém roce vzrostla globální investiční poptávka po zlatých prutech o 36 % na 1 194 tun. Objem nákupů mincí se zvýšil o 13 %.

Objem zlata v SPDR Gold Trust v tunách (zdroj: S&P)

Objem zlata v SPDR Gold Trust

4. Centrální banky nakupují

Evropské centrální banky na konci 90. let uzavřely pětiletou smlouvu (označovanou CBGA 1) o limitech prodejů zlata z oficiálních rezerv, která byla později prodloužena o dalších pět let (CBGA 2). V prvním období bez problémů prodaly dohodnuté 2 000 tun, avšak ve druhém se již zdráhaly dosáhnout zvýšený limit 500 tun/rok. Přijata byla již i nová smlouva CBGA 3, ve které se snížil roční limit oficiálních prodejů z 500 na 400 tun. V tom je již zahrnut i prodej 403 tun ze strany Mezinárodního měnového fondu.

Centrální banky v posledních dvou letech výrazně omezily prodeje, a naopak začínáme být svědky velkých nákupů. Obzvláště v případě asijských centrálních bank, které se tímto způsobem snaží diverzifikovat své devizové rezervy. GFMS odhaduje, že v minulém roce nakoupily centrální banky 430 tun zlata, což je pětkrát více než v roce 2010.

5. Poptávka ve šperkařství je navzdory vysoké ceně silná

Ve třetím čtvrtletí 2011 se podle údajů World Gold Council spotřebovalo v klenotnictví 466 tun zlata, což je o 10 % méně než ve stejném období roku 2010. V dolarovém vyjádření však nastal růst spotřeby o 24 % na rekordních 25,5 miliardy dolarů. Lidé mají dostatek peněz, které mohou utratit za luxusní zboží. Letos se očekává růst celosvětového bohatství na rekordní úroveň, což by mělo podpořit i další nákup zlata v podobě šperků.

zdroj: investicniweb.cz


Sledujte www.investicni-zlato-praha.cz i na PRODEJ VÝKUP INVESTIČNÍHO ZLATA MINCE SLITKY CIHLY Facebooku!


zlato jako investice Nejistota dál nahrává zlatu!

 

Nadále nejistá situace na finančních trzích a stálá opatrnost investorů zvyšuje atraktivitu zlata a dalších drahých kovů. A to především jako pojistku před neustálými výkyvy trhů a kvantitativním uvolňováním peněz ECB, které nebere konce.

Nový šéf ECB Mario Draghi klade důraz především na záchranu předlužených ekonomik než na finanční stabilitu eurozóny. V případě dalších potíží jedné ze zemí, které se potácejí na hranici únosné zadluženosti, může přijít další finanční injekce ze strany ECB. V případě Řecka znamenalo nalití tisíců miliard eur do oběhu zisk tří až čtyř měsíců klidu. Nyní je však začátek května a po Řecku je tu Španělsko, které začíná mít potíže. Další finanční injekce ze strany ECB by přispěla k růstu cen zlata. Pokud tisíc miliard eur znamená oddálení problému eurozóny o tři měsíce, pak je to velmi špatné. Nezapomeňme na další země, které mají nemalé problémy. Jestliže se potvrdí obavy kolem Španělska, Itálie a Irska, vznikne reálný problém a zlato může být opět na vrcholu zájmu investorů, kteří budou preferovat jistější aktiva ve svém portfoliu. Zlato tak letos může být černým koněm.

Jako nejzajímavější z komodit pro nákup v letošním roce se zdá býti tím pravým právě zlato, jak se domnívají analytici České spořitelny – Luboš Mokráš, analytik J&T banky – Pavel Ryska a analytik firmy Colosseum Boris Tomčiak.

 

Jak psát web

investiční zlato Jak lze zlato nakupovat?

Prvním způsobem, který volí především lidé, kteří nemají čas a přehled v investičních možnostech je investice do komoditního fondu u jedné z renovovaných společností v ČR. Avšak komoditní fondy bývají velmi drahé a z pohledu investora nevýhodné. Jen vstup do fondu může investora stát přibližně čtyři procenta z výše investice plus tříprocentní poplatek za správu účtu každým rokem. A to ještě nemá ani záruku, že bude fond dobře hospodařit a přinese tak investorovi očekávaný zisk.

Druhým způsobem, jak nakoupit zlato, je zřídit si účet u brokera a investovat do komoditních indexů. Tento způsob je samozřejmě levnější variantou, avšak časově velmi náročnou. Investor se musí pravidelně zabývat ekonomickou a politickou situací ve světě a analyzovat přicházející zprávy. Tento způsob je vhodný především pro ty, kteří se obchodováním na burzách zabývají každodenně a problematice obchodování rozumí. Nesmíme také zapomenout na to, že zlato obchodované na burze je zlatem imaginárním, tedy nepodložené žádným zlatem hmotným. Jde pouze o přepisování číselných hodnot z jednoho účtu na druhý.

A konečně třetím způsobem, jak uchovat své bohatství, je kupovat zlato v podobě investičních (standardizovaných) mincí či slitků. Tento způsob, oproti těm předchozím, je pro investora laika tím nejjednodušším, nejpřehlednějším a vzhledem k riziku tím nejméně riskantním. Investor kupuje hmotné zlato za ceny, které se blíží cenám tržním (navýšené o náklady spojené s ražbou a distribucí) a neplatí tak žádné stálé poplatky bankám, brokerům a poradcům, kteří jak dobře víme, dychtí po získání nemalých finančních obnosů od investora laika, který jim v dobré víře svěří své úspory.

 

investiční zlato Kolik úspor investovat do zlata?

Většina odborníků se shoduje na tom, že optimální procento úspor uložených ve zlatě se pohybuje kolem 25 – 30%. V dobách ekonomických a politických krizí by procento úspor držených ve zlatě mělo dosahovat alespoň padesáti procent. Vzhledem k tomu, že se právě v této době nalézáme a dle mých předpokladů ještě dlouho budeme, nemůžu než s tímto názorem souhlasit. Vezmu-li v úvahu inflaci, která dosahuje přibližně 3,5% a zároveň možnosti, kam své úspory uložit, nemám snad ani jinou možnost. Kolik dávají banky úrok na běžném či spořicím účtu? Kolik je výnos ze státních dluhopisů? Troufám si tvrdit, že zdaleka ne tak vysoký, jako zmiňovaná míra inflace. Rozdíl mezi úrokem, který na bankovním účtu získáváte, a výší inflace je pro vás čistou ztrátou.

Nyní uvedu příklad, co se stane, nebudete-li své úspory chránit proti rostoucím cenám.

 

„Normální“ roční inflace ve výši 3% ukrojí za 15 let z vašeho naspořeného miliónu korun majetek ve výši 360 tis. Kč. Tedy jeden automobil střední třídy. Příslovečný rohlík za 2 koruny v supermarketu zdraží za 15 let na 3 koruny a nová lednička za 10 tisíc může stát o polovinu více.

 

Teď je vám jistě jasné, že pokud budete spořit své peníze na důchod a budete je mít na bankovním účtu, mnoho vám na penzi nezbyde. Proto je dobré za své peníze nakoupit hmotné zlato a pravidelně, s růstem svých úspor, zlato v malých částech dokupovat. Pro zajímavost přikládám graf, na kterém můžete vidět, jak cena zlata v průběhu času roste.

 

                                  zdroj: investiční zlato www.kurzy.cz

 

  •         Ne náhodou je zlato uznávaným prostředkem uchovatele hodnot a bohatství již stovky let.
  •         Ne náhodou se o zlato vedou války, již od dob, kdy bylo objeveno.
  •         Ne náhodou vlastní zlato každý, kdo je velmi bohatý.
  •         Ne náhodou se zlato leskne, tak jako žádný jiný kov na světě.

 

 

Daniel Nedvídek

Investiční zlato Praha

INVESTIČNÍ ZLATO

investiční zlaté mince

prodej investičního zlata

INVESTIČNÍ ZLATO PRODEJ

MINCE SLITKY CIHLY

investiční zlaté slitky

investiční zlaté cihly

výkup investičního zlata

prodej stříbrných mincí a slitků

PRODEJ VÝKUP INVESTIČNÍHO ZLATA

investiční zlato nákup

zlaté mince slitky prodej

ZLATÉ MINCE PRODEJ

INVESTIČNÍ ZLATO WIENWER PHILHARMONIKER

cihly munze osterreich

INVESTIČNÍ MINCE KRUGERRAND 1OZ

koruna zlatník

MINCE RAKOUSKO UHERSKO DUKÁT

Argor Heraeus slitek

zlatá mince Maple Leaf

zlato britannia 1oz

prodej mincí libertad

AMERICAN EAGLE BUFFALO

ČÍNSKÁ PANDA nugget kangaroo

heimerle meule 50x1g

argor heraeus munze osterreich

INVESTIČNÍ ZLATO ZNAMENÍ HADA 1OZ

4 dukát 1 dukát

Investiční zlato Praha

Investiční zlato Praha

100 20 10 korun

MINCE RAKOUSKO UHERSKO

wiener philharmoniker

Investiční zlato Praha

INVESTIČNÍ MINCE american buffalo

stříbrná mince koala kookaburra

čínská panda 1/2oz

prodej výkup mincí

INVESTIČNÍ ZLATO STŘÍBRO

KRUGERRAND maple leaf EAGLE

SLITKY 5 10 20 50 100G

argor heraeus munze osterreich 250 500 1000G

investiční zlato Komerční banka

Komerční banka zlato

nákup zlata v Komerční bance

kde koupit investiční zlato

prodej zlatých slitků

aktuální cena zlata

cena zlata burza

současná cena zlata

kde koupit zlato

Investiční zlato Brno

Investiční zlato Plzeň

 

Colorky - Katalog stránek

Katalog stránek

Registrujte se skrz mě! Webkatalog katalog stránek Začátek.cz


Katalog Harry

Registrace do katalogů

Investiční zlato Praha

Úvodní strana Kontakty Produkty Jak nakupovat Obchodní podmínky Komisní prodej Výkup Aktuality

Aktuální vývoj ceny zlata Fórum měšec - komodity Zlato - Aktuálně.cz Zlatoforum.cz Zlatoinzerce.cz PanInvestor.cz Penize.cz Penize.cz - diskuze Patria Finance - zlato Financnik.cz Finexpert.e15cz Kurzy.cz

Rychlý kontakt objednávky, informace, dotazy
Tel:
603 537 990

Skype:
Skype status xnedd05

Další kontakty
NÁKUP - PRODEJ
(FIXACE CEN)
DRAHÝCH KOVŮ
8:30 - 16:00

Novinky e-mailem

Chcete dostávat aktuální informace pohodlně na Váš e-mail?


Aktuální ceny zlata
aktuální cena zlata
aktuální cena zlata
Aktuální kurzy


QR Code - Investiční zlato Praha

QR Code generator

Dodavatelé

PRODEJ INVESTIČNÍHO ZLATA
INVESTIČNÍ ZLATO
INVESTIČNÍ ZLATO PRAHA
zlaté SLITKY VÝKUP NUMISMATIKA
zlaté SLITKY PRODEJ
zlaté mince VÝKUP NUMISMATIKA
zlaté mince PRODEJ VÝKUP NUMISMATIKA
ZLATÉ SLITKY
ZLATÉ MINCE
ZLATÁ MINCE
ZLATÝ SLITEK
Přidej na Seznam


Investiční zlato Praha

INVESTIČNÍ ZLATO

investiční zlaté mince

prodej investičního zlata

INVESTIČNÍ ZLATO PRODEJ

MINCE SLITKY CIHLY

investiční zlaté slitky

investiční zlaté cihly

výkup investičního zlata

prodej stříbrných mincí a slitků

PRODEJ VÝKUP INVESTIČNÍHO ZLATA

investiční zlato nákup

zlaté mince slitky prodej

ZLATÉ MINCE PRODEJ

INVESTIČNÍ ZLATO WIENWER PHILHARMONIKER

cihly munze osterreich

INVESTIČNÍ MINCE KRUGERRAND 1OZ

koruna zlatník

MINCE RAKOUSKO UHERSKO DUKÁT

Argor Heraeus slitek

zlatá mince Maple Leaf

zlato britannia 1oz

prodej mincí libertad

AMERICAN EAGLE BUFFALO

ČÍNSKÁ PANDA nugget kangaroo

heimerle meule 50x1g

argor heraeus munze osterreich

INVESTIČNÍ ZLATO ZNAMENÍ HADA 1OZ

4 dukát 1 dukát

Investiční zlato Praha

Investiční zlato Praha

100 20 10 korun

MINCE RAKOUSKO UHERSKO

wiener philharmoniker

Investiční zlato Praha

INVESTIČNÍ MINCE american buffalo

stříbrná mince koala kookaburra

čínská panda 1/2oz

prodej výkup mincí

INVESTIČNÍ ZLATO STŘÍBRO

KRUGERRAND maple leaf EAGLE

SLITKY 5 10 20 50 100G

argor heraeus munze osterreich 250 500 1000G

investiční zlato Komerční banka

Komerční banka zlato

nákup zlata v Komerční bance

kde koupit investiční zlato

prodej zlatých slitků

aktuální cena zlata

cena zlata burza

současná cena zlata

kde koupit zlato

Investiční zlato Brno

Investiční zlato Plzeň

prodej zlatých slitků