Investiční zlato Praha v novém kabátě! - Omluvte případné nedodělky a neúplné informace. Na dokonalém eshopu vytrvale pracujeme!

Mzdová inflace v USA pomohla drahým kovům

Až informace o růstu hodinové mzdy o 4% v USA zahýbaly s drahými kovy směrem vzhůru. Reakce byla bezprostřední a následný pohyb již prakticky nulový. Zdá se, že inflace, která je v USA již dlouho nad 5% nemá takový vliv, jako právě ta z trhu práce. Inflace na trhu práce prakticky dokončuje inflační spirálu, kde potvrzuje ochotu podniků a požadavky zaměstnanců navyšovat mzdy díky reálnému snížení kupní síly. Tím se v USA zvedla cenová hladina a kupní síla zůstala skoro stejná. Uvidíme, jak na zvýšené mzdové náklady zareagují firmy. Předpokládám, že bude nadále docházet růstu cen výrobků a služeb a pokud nevychladne trh práce tak i mezd. Jen jedna myšlenka na závěr: Jak je možné, že je trh práce tak "napumpovaný", HDP nedosahuje v žádném případě hodnot 2019, výrobní sektor se potýká dlouhodobě s nedostatkem surovin a sektor služeb je na to prahbídně již přes rok? O skutečném stavu reálné ekonomiky si můžeme nechat jen zdát nebo je vše prapodivné...