Aktuální otevírací doba: Od 22.7. do 25.7. bude z důvodu dovolené prodejna zavřena! Pondělí: 8:30 - 16:00 Úterý: 9:00 -16:00 Středa: 8:30 - 17:00 Čtvrtek: zavřeno Pátek: zavřeno

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Myš a Medvěd s.r.o., IČO: 61853534, se sídlem Ke stáčírně 1143/22, 149 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31296 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Ke stáčírně 1143/22, 149 00 Praha 4

Email: info@investicni-zlato-praha.cz

Telefon: 776 655 137 (Daniel Nedvídek, jednatel)

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Vás. 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 

V souvislosti s Vaší registrací do e-shopu a jeho využíváním nezpracováváme žádné osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení, kontakt se zákazníkem, prezentace našich služeb a novinek a případné konzultace v souladu s aktuálními potřebami.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po celou dobu Vaší registrace v e-shopu (pokud ukončíte svoji registraci v e-shopu, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 3 let od zrušení Vašeho účtu),
 • vyžadované daňovými a účetními přepisy nejméně po dobu stanovenou těmito předpisy.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží, zejména Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, a Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 3. Nad rámec výše uvedeného v souladu s platnou českou legislativou máte možnost kdykoliv vypovědět zasílání e-mailů s novinkami pomocí odkazu na zrušení pravidelného zasílání, který je součástí každého e-mailu. V takovém případě nebudeme dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu.

V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů či v případě žádosti o výkon Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jak je uvedeno výše, nás kontaktujte na této e-mailové adrese: dannedvidek@seznam.cz. Budeme se Vám snažit odpovědět v co nejkratší možné době.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2021.